Regulamin


Wstęp

 1. Sklep internetowy www.zdroweherbaty.com.pl prowadzony jest przez firmę BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j.,  zarejestrowaną pod adresem: 95 – 080 Tuszyn, Górki Małe ul.  Dworska 33, zwanego dalej także Sprzedającym.
 2. Poniższy Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym www.zdroweherbaty.com.pl zwanym dalej Sklepem.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w postaci elektronicznej każdemu zainteresowanemu, poprzez umieszczenie jego treści oraz pliku do pobrania na stronie:www.zdroweherbaty.com.pl . Przyjmuje się, że Użytkownik, zwany dalej także Klientem składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i tym samym zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną produktów na terenie Polski, realizując zamówienia złożone przez osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski.
 5. Minimalna kwota zamówienia to 20zł netto.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) oraz innych ustaw.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06. 2013 roku i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 8. Firma BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 7 dni od momentu udostępnienia nowej wersji Regulaminu na www.zdroweherbaty.com.pl .

Oferta i realizacja zamówień

 1. Ceny produktów umieszczonych na stronie są podane w złotych polskich w wariancie brutto.
 2. Ceny zamieszczone przy produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia pod warunkiem, iż towar znajduje się na stanach magazynowych sprzedawcy.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiona jest na stronie po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail, który zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów zamówienia i zawarcia umowy.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia, w którym będą się znajdować dwa linki:
  1. do potwierdzenia złożonego zamówienia. Po jego kliknięciu zamówienie przejdzie do etapu realizacji
  2. do sprawdzenia statusu zamówienia oraz zawierający wszystkie dane do przelewu.
 7. Jeżeli po złożeniu zamówienia Klient nie otrzyma maila z linkiem potwierdzającego złożone zamówienie jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Brak kontaktu ze Sklepem ze strony Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia.
 8. Firma BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia lub jego anulowania.
 9. Firma BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian oraz wycofania poszczególnych towarów z oferty bez wcześniejszego uprzedzenia.
 10. Gwarancja ważna tylko z dowodem zakupu (zawsze dołączamy paragon/fakturę VAT).

Dostawa towaru

Klient otrzymuje do wyboru następujące formy dostarczenia towaru:

 1. PRZESYŁKA KURIERSKA - Następuje po otrzymaniu przedpłaty na konto bankowe Firmy BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. całej należnej kwoty za towar wraz z opłatą za przesyłkę wg cennika podanego przy zakupie). Towar dostarczany jest zazwyczaj w ciągu 48h od daty nadania przez Sprzedającego. Koszt przesyłki uzależniony jest od jej wagi oraz rozmiaru i jest podany w momencie składania zamówienia.
 2. PRZESYŁKA KURIERSKA POBRANIOWA - Następuje po złożeniu zamówienia. Kurier pobiera opłatę w momencie doręczenia przesyłki. Koszt przesyłki uzależniony jest od jej wagi oraz rozmiaru i podany jest w momencie składania zamówienia.
 3. ODBIÓR OSOBISTY

Gdy wartość zamówionego towaru przekracza kwotę 5 000,00 zł netto i klient dokona przedpłaty wartości zamówienia na konto bankowe Firmy BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. , zamówienie dostarczane jest na koszt Sprzedającego, pod wskazany adres na terenie Polski.

Sprzedający nie nalicza dodatkowych opłat za pakowanie przesyłek

Termin realizacji

 1. W przypadku przesyłek kurierskich towar  wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego. Towar dostarczany jest zazwyczaj w ciągu 48h od daty nadania przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez firmę kurierską.

Poza tym termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie Sprzedającego. W przypadku gdyby okazało się, iż zamówionego towaru nie ma aktualnie w magazynie Sprzedający niezwłocznie poinformuje Użytkowników o tym fakcie e-mailowo.

Płatności

 1. PRZELEW na konto bankowe

  Warianty dostawy:

  • PRZESYŁKA KURIERSKA

  Przesyłka wysyłana jest po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Sprzedającego. W przypadku wyboru przez Klienta tego rodzaju płatności – należy wpłacić na konto bankowe Sprzedającego sumę równą wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki.

  Dane do przelewu:
  BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j.
  Górki Małe ul. Dworska 33
  95 – 080 Tuszyn

  Nr konta: 25 1160 2202 0000 0003 2057 7012
  W tytule przelewu wymagany jest: numer zamówienia internetowego.

 2. POBRANIE

  Wariant dostawy:

  • Przesyłka kurierska pobraniowa

  Przesyłka wysyłana jest po złożeniu zamówienia. Za przesyłkę Klient płaci kurierowi w momencie odbierania przesyłki.

 3. GOTÓWKA
 4. Wariant dostawy

  • Odbiór osobisty

  Klient odbiera towar osobiście - płatność gotówką przy odbiorze.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT.

ZWROTY I REKLAMACJE

reklamacjasklep@bifix.pl

Każdemu Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i możliwość zwrotu towaru.
Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz dokument (do pobrania poniżej) w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dokumentem  zwrotu Klient zobowiązany jest zwrócić towar. Zwracany towar musi być fabrycznie zapakowany, nie rozpakowany z oryginalnego opakowania.

Klient może zrezygnować z całości zamówienia lub z jego części.
Jeśli Klient odstąpił od umowy przed wysłaniem towaru wówczas Sprzedający zwraca pełną kwotę uiszczoną tytułem przedpłaty za towar.
Jeśli Klient odstąpił od umowy po doręczeniu mu przesyłki, po jej nadaniu bądź w trakcie dostarczania przez Kuriera, koszty przesyłki ponosi Klient.

Należność za odesłany towar (zamówienie) zwracana jest w ciągu w ciągu 10 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki przez Sprzedającego, jeśli zapłata za odebrany towar nastąpiła z góry. Towar, który jest zwracany musi zostać odesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu oraz nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania i uszkodzenia. Klient zwraca towar na własny koszt. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument  zwrotu (do pobrania poniżej) zawierający dane teleadresowe Klienta, konto bankowe na jakie ma zostać przekazana kwota za towar. Aby dokonać zwrotu należy wydrukować i wypełnić dokument zwrotu oraz przesłać towar wraz z oryginałem faktury bądź paragonem na adres Sprzedającego.

Dokument do zwrotu pobierz.

Po otrzymaniu towaru Sprzedający zastrzega sobie okres 14 dniowy na sprawdzenie towaru, zgodności danych personalnych Klienta oraz analizę warunków zwrotu w odniesieniu do konkretnej transakcji. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej procedury zwrotu należność zostanie przekazana na konto bankowe podane w dokumencie zwrotu. Kwota podlegająca zwrotowi to wyłącznie cena/wartość odesłanego towaru. Koszty pierwotnej wysyłki do Klienta ( z uwagi na to, że usługa została wykonana ) nie podlegają zwrotowi. W przypadku niezgodności towaru oraz niespełnieniu warunków zwrotu/ odstąpienia od umowy towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

W przypadku nie otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym tylko i wyłącznie poprzez e-mail: reklamacjasklep@bifix.pl. Po otrzymaniu takiej informacji zamówienie zostanie zweryfikowane ponownie oraz Klient otrzyma informację w ciągu 48 godzin, dotyczącą formy dostarczenia/wymiany towaru na zgodny z zamówieniem.

Natomiast towar niezgodny z zamówieniem klient odsyła na koszt Sprzedającego. Towar nie może nosić śladów uszkodzeń mechanicznych, samodzielnych napraw/demontażu.

Na towary dostępne w Sklepie udzielona jest gwarancja Producenta 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu herbaty. Jeżeli otrzymany towar posiada uszkodzenia fabryczne, wady produkcyjne, wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zostać odesłany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub e-mailowego ze Sprzedającym.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji (do pobrania poniżej) oraz oryginał dokumentu zakupu ( faktura bądź paragon).

Dokument reklamacji pobierz

Reklamowany towar nie może nosić śladów uszkodzeń mechanicznych, samodzielnych napraw/demontażu. Towar należy odesłać na adres:

BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j., Górki Małe, ul. Dworska 33, 95 – 080 Tuszyn.

z dopiskiem "REKLAMACJA".

Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sprzedający zobowiązuje się do nieprzekraczania terminu 14 dni roboczych (od daty przyjęcia reklamowanego towaru do sklepu) na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Dział Reklamacji Producenta, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy; lub, jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez Dział Reklamacji jako nieuzasadniona, towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt, z możliwością uwzględnienia kosztów poniesionych przez Sprzedającego.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I INNE PRAWA

Firma BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie Klienta.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

Prezentacja zawartości sklepu BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Kopiowanie w całości lub fragmentów informacji zawartych na stronie sklepu www.zdroweherbaty.com.pl zarówno w postaci tekstowej jak i graficznej bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. jest zabronione.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Kontrahentów firmy BIFIX Wojciech Piasecki sp.j.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BIFIX Wojciech Piasecki spółka jawna z siedzibą w Górkach Małych, ul. Dworska 33, 98-080 Tuszyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000072539, NIP: 7710009014 (dalej „Administrator”). Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na wskazany w zdaniu poprzedzającym adres Administratora lub adres e-mail: bifix@bifix.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
  2. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych;
  3. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdy jest to nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, a także w celu kierowania treści marketingowych o produktach lub usługach Administratora. W trakcie trwania umowy podstawą prawną kierowania treści marketingowych jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, a po zakończeniu umowy Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.
 6. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bifix@bifix.pl
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa unijnego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa, podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zawartej umowy.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Katalog produktów Bi fix

Znajdź swoje ulubione smaki herbat w katalogu online Bifix

Katalog dżemów

Znajdź swoje ulubione smaki dżemów w katalogu online Bifix

Katalog produktów HoReCa

Znajdź ulubione smaki w katalogu HoReCa Bifix